• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qəhrəmanova Gülmira Fəxri qızı

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Yevlax  şəh., 08.02.1983

  Təhsil: 1990 -cı ildə Yevlax şəhər 2 saylı musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsi.

  1995 – 2000 - ci il – Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano və bəstəkarlıq  şöbəsi.

  2001 – 2005 – ci il - Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “Tarixi – nəzəriyyə” fakültəsinin “bəstəkarlıq” ixtisası bakalavr pilləsi. Professor İ.Hacibəylinin sinfi.

  2007 – 2009 - Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi   Akademiyası “Musiqi tarixi – nəzəriyyəsi” bəstəkar ixtisası üzrə magistratura pilləsi; professor, Xalq artisti A.Məlikovun sinfi.

  2014 - cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi   Akademiyasının dissertantı: elmi rəhbər; professor S.A.Seyidova.

  2006-2017-ci - “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasının baş laborant

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2011 - 2016-ci ilə qədər Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasında saat hesabı müəllim, 2016-cı ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasında müəllim.

  Elmi fəaliyyəti : Ölkə və xarici konfransların iştrakçısıdır.       

    Əsərləri:

  Prelüd silsiləsi və “Mövzu və variasiya” (f-no).

  Sonatina və Romans (f-no).

  Sonata (f-no və skripka).

  “Simfonietta”  (simfonik orkestr).

  “Simfonik poema”  (simfonik orkestr).