• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Axundzadə Yusif Yevgeniy oğlu

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Axundzadə Yusif 1946-cı il Bakı şəhərində anadan olub.

  1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fleyta sinfinə daxil olub, 1969-cu ildə oranı bitirib.

  1969-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının orkestrində musiqiçi vəzifəsində işləyib.

  1970-ci ildən hərbi xidmətdədədir. 1971-1992-ci illər Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi orkestrinin dirijorudur.

  1992-ci ildən etibarən Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Orkestr xidmətinin rəisidir.

  1979-cu ildən Azərbaycan Respublikasınını Əməkdar Mədəniyyət işçisidir. 1988-ci ildən Azərbaycan Respublikasınını Əməkdar İncəsənət xadimidir. 1998-ci ildən Azərbaycan Respublikasının xalq artistidir.

  1989-cu ildən "Nəfəs və zərb alətləri" kafedrasında müəllim, 1994-cü ildən dosent, 1999-cu ildən professor vəzifəsində işləyir.

  1998-ci ildə Respublika Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti fəxri adı verilmişdir.

  2005-ci ildən Azərbaycan Bayrağı Ordeni verilib.

  2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının sərəncamı ilə General-Mayor rütbəsi alıb.

  2016-cı ildən prezident təqaüdçüsüdür.