• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İdyatulina Fatimə Fatkul qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Rusiya, Yekaterenburq şəh., 22.09.1949

  Təhsil: Yekaterenburq şəhəri P.İ.Çaykovski adına Musiqi Texnikumu, 2069-74-cü illər Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1972-82-ci illər Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin artisti, 1975-ci ildən hal-hazıra qədər Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim vəzifəsində, 1994-cü ildən Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasında çalışır. 2014-cü ildə professor elmi adını almışdır. Onun 7 tələbəsi Prezident təqaüdçüsü, çoxsaylı tələbələri  beynəlxalq və Respublika müsabiqələr laureatıdır. Onun yetirmələri xarici ölkələrdə uğurla fəaliyyət göstərirlər.

  Elmi fəaliyyəti: Violino ixtisasına aid bir sıra metodik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. “Четвертый концерт для скрипки А.Вьетана”, “Пятый концерт для скрипки А.Вьетана” və s.