• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Babayeva Töhfə Ağəli qızı

  Professor, Əməkdar artist

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 15.11.1965

  Təhsil: 1973-1984 Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1984-1989 Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 1991-93-cü illərdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Kamera ansamblı” kafedrasında assistent-stajlıq keçmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1991-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Orkestrinin solisti vəzifəsində, 1994-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Kamera ansamblı” kafedrasında çalışır. Hal hazırda “Kamera ansamblı” və “Simli alətlər” kafedralarında professor vəzifəsini tutur. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti adına layiq görülmüşdür.

  Elmi fəaliyyəti: T.Babayeva Azərbaycan Dövlət Triosunun üzvü kimi geniş konsert fəaliyyəti ilə məşğuldur. T.Babayeva kamera musiqisinə aid bir sıra metodik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Azərbaycan bəstəkaralarının əsərlərinin ilk ifaçısı kimi çıxış edir.