• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Babayev Əlimuxtar

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 21.01.1948

  Təhsil: 1968-73-cü illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1981-83-cü illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında assistent-stajlıq şöbəsində təhsil almışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1973-90-cı illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, 1990-2012-ci illərdə Suriyanın Dəməşq Konservatoriyasında çalışmışdır. 2012-ci ildən hal-hazıra kimi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

  Elmi fəaliyyəti: 1990-2012- ci illərdə Suriyanın Dəməşq şəhərinin simfonik orkestrində konsertmeyster kimi işləyib. 1993-1994-cü illərdə Suriyanın Aleppo şəhərində “Kamera orkestri”nin yaradıcısı və bədii rəhbəri olub. Dəfələrlə solo konsertlərlə müxtəlif ölkələrdə çıxış edib.