• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmanov Vaxtanq Yaşar oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Doğum yeri və tarixi: Gürcüstan, Suxumi şəhəri. 1970-ci il

  Təhsil: 1984-88-ci illərdə Suxumi musiqi texnikumu, 1989-93-ci illərdə Abxaziya Dövlət Universiteti, 1993-1997-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1994-97-ci illərdə Q.Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin artisti, 1997-99-cu illərdə Ü.Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestrinin artisti, 1999-cu ildən Dövlət Simli Kvartetinin üzvüdür. 2008-2011-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim, 2011-ci ildən hal-hazıra kimi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasının baş müəllimidir. 2013-cü ildə Respublikanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.

  Elmi fəaliyyəti: Bir sıra metodik və dərs vəsaitlərin müəllifidir.