• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ağayeva İlhamə Arif qızı

  Baş müəllim, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 16.01.1969

  Təhsil: 1984-88-ci illərdə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumu, 1988-93-cü illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası. 1996-98-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasında assistent - stajlıq şöbəsində təhsil almışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1993-cü ildə R.Behbudov adına 2 saylı uşaq musiqi məktəbində, L. və M. Rostropoviçlər adına 21 saylı uşaq musiqi məktəbində, Bülbül adına Orta ixtisas musiqi məktəbində uzun illər çalışmışdır.

  2011-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında “İfaçılıq” fakültəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin aprel ayında Niyazi adına 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbinə direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

  Pedaqoji fəaliyyəti ərzində İ.Ağayevanın sinfini Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları, 5 Prezident təqaüdçüsü bitirmişdir.

  Elmi fəaliyyəti:   Violino ixtisasına aid metodik vəsaitlərin müəllifidir.