• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tarix-nəzəriyyə fakültəsi

  Musiqi tarixi kafedrası. Tarix

  “Musiqi tarixi” kafedrası Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tədris fəaliyyətində mühüm yer tutur. O, gənc musiqiçilərin estetik baxışlarının və bədii zövqün formalaşmasında önəmli rol oynayır.

  Məhz musiqi tarixi dərslərində BMA-nın tələbələri bir başa musiqi sənətinin bu və ya digər “qəhrəmanları” ilə tanış olurlar, eyni zamanda, onlar müəyyən tarixi dövrün, cərəyan, istiqamətin, bəstəkar üslubunun bədii özünəməxsusluğunu dərk etmək imkanı əldə edirlər.        

  “Musiqi tarixi” kafedrası 1955-ci ildə yaranmışdır. Təbii ki, bu ildən başlayaraq kafedranın fəaliyyəti məqsədyönlü şəkildə dəyişir. 1955-1956-cı illərdə kafedranın rəhbəri Ə.Abbasov olmuşdur, 1956-cı ildən başlayaraq uzun müddət onu rəhbəri D.X.Danilov, sonralar bu vəzifədə çalışanlar A.Tağızadə və N.Mehdiyeva olublar. Hal-hazırda kafedranın müdiri Ülviyyə İmanovadır.            

  Ardını oxu...


   

  Müəllimlər siyahısı

  İmanova Ülviyyə 

  Kafedra müdiri, professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar müəllim

   Axundova-Dadaşzadə Zümrüd

   Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar incəsənət  xadimi

   Qafarova Zemfira

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, prezident təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət  xadimi

  Nəsirova Könül

  BMA-nın professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   Adilova Ayanda

   Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   Ələsgərli Kəmalə

   Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Həsənzadə Xatirə

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Pazıçeva İnna

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Rzayeva Sevinc

  Dosent

  Səfərəlibəyova Rəna

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Babayeva Minaxanım

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hüseynova Aytən

  Baş müəllim

  Növrəsli Aybəniz 

  Baş müəllim

  İsgəndərova Aynur

  Müəllim

  Rzayeva Ülkər

  Müəllim