• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tarix-nəzəriyyə fakültəsi

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası. Tarix

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası Üzeyir Hacıbəyov adına ADK-nın müstəqil bölməsi kimi 1955-ci ildə yaradılmışdır. Lakin artıq 1921-ci ildən ADK-nın tərkibində nəzəriyyə bölməsi fəaliyyət göstərirdi. 1925-26-cı illərdə nəzəriyyə şöbəsinın adı dəyişdirilərək nəzəri - bəstəkarlıq oldu.  1925-ci ildə nəzəriyyə şöbəsində nəzəriyyə ixtisasına aid aşağıdaki fənlər tədris olunurdu: harmoniya, kontrapunkt, fuqa, xüsusi alətləşdirmə, partituraların qiraəti, musiqi formasının təhlili və sərbəst bəstələmə.

  Ardını oxu...


   

  Müəllimlər siyahısı

  Nəsirova Könül Yasif qızı 

  Kafedrası müdiri, BMA-nın professoru,
  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Babayeva Həcər Teymur qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Dadaşova Elnara Rəhim-ağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi

  Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı

  Professor, sənətşünaslıq doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi

  Mahmudova Gülzar Rafiq qızı

  Professor, sənətşünaslıq doktoru

  Rəhimova Aytac Elxan qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Quliyev Pərviz Tohid oğlu

  Dosent

  Mehdiyeva Lalə Rza Qulu qızı

  Dosent, Əməkdar müəllim

  Məmmədova Aliye Tariyel qızı

  Dosent

  Məmmədova (Hüseynova) Dilbər Məmməd qızı

  Dosent, sənətşünaslıq namizədi

  Məmmədəliyeva Turan Vasim qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Pənahova Elmira Pənah qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Rəhimova Nigar Alim qızı

  Dosent

  Rzayeva Mehparə Almas qızı

  Dosent

  İnyakina Alyona Sergeyevna

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Zeynallı Günel Nizami qızı

  Baş müəllim

  Qəhrəmanova Gülmira Fəxri qızı

  Müəllim