• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Leyla Bağır qızı

   Professor, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh, 20.09.1949

  Təhsil: Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi (1958-1968), Üz. Hacıbəyov adına BMA-nın “Fortepiano ixtisası” (1968-1973).

  Pedaqoji fəaliyyəti: Ali musiqi təhsilini aldığımdan sonra Konservatoriyanın xalq çalğı alətləri və solo oxuma kafedrasında konsertmeyster vəzifəsində çalışmışdır.
  Moskvada keçirilən xalq çalğı alətləri üzrə Ümumittifaq müsabiqədə konsertmeyster kimi iştirak etmişəm və müşayiət etdiyim tarzən Ramiz Quliyev laureat adına layiq görülmüşdür (1974). Bakı şəhərində Üzeyir Hacıbəyov adına 1-ci respublikalar arası xalq çalğı alətlərində ifaçı musiqiçilər müsabiqəsi keçirilmişdir. Bu müsabiqədə müşayiət etdiyi tarzən Mənsurov Malik 1-ci yer laureat adına layiq görülmüşdür, L.Məmmədova isə diplom ilə təltif olunmuşdur (1986).
  “Ümumi fortepiano” kafedrasında müəllim (1991), baş müəllim (1994), dosent (2010), Əməkdar müəllim (2011), professor (2014).

  Elmi fəaliyyəti: 9 metodik vəsait, 13 dərs vəsaiti, 10 məqalə, Ümumi fortepiano kafedrasının hazırlıq bölməsinin solo oxuma, nəfəs və xarici tələbələri üçün proqramın müəllifidir.