• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Laboratoriya

   

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanoloqiya və Akustika” elmi tədqiqat laboratoriyası

  Zamanın tələbi və Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimlərinin təklifi ilə XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində Ü.Hacıbəyli adina BMA-da tədris prosesi ilə yanaşı elmi laboratoriyaların yaradılması qərara alınmışdır. Bu təklifi BMA-nın rektoru, Azərbaycan və SSRİ –nin xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli bəyəndi və onun rəhbərliyi altında görkəmli alim, elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor, professor G.Abdullazadə və musiqişünas-alım M.Kərimovun iştirakı ilə bu layihə üzrə bütün hazırlıqlar görüldü. Bundan sonra Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.02.1992-ci ilin № 98 əmrinə əsasən – “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi ” və “Qədim Azərbaycan musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi” adlı iki elmi- tədqiqat laboratoriyaları yaradıldı. Həmin laboratoriyaların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 noyabr 1995-ci il tarixli 242 № qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali məktəblərdə elmi tədqiqat laboratoriyaları haqqında Əsasnamə” yə uyğun olaraq davam etdirildi.

  Ardını oxu...

   
  Elmi işçilərin siyahısı

  İsmayılzadə Nuridə Cəfər qızı

  Şöbə müdiri
  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Abduləliyev Ariz Əli oğlu

   Dosent

  Allahverdiyeva Esmira İttifaq qızı

   

  Bаyrаmәlibәyli Nәrminә Ənvәr qɪzɪ

  Sәnәtʂűnaslɪq namizәdi

  Bayramova Nigar Ağaverdi qızı

   

  Əfəndiyev Ayxan Fadlun oğlu

   

  Əliyev Əli Əzizağa oğlu

   

  Əhmədova Könül İldırım qızı

   

  Əmirov Cəmil Fikrət oğlu

   Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi 

  Əzizova Sahilə Rahil qızı

   

  Hümbətov Vüqar Bəxtiyar oğlu

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hüseynova Nərminə Bəylər qızı

   

  İsayev Zeynal Fazil oğlu

   

  İsayeva (Hacıyeva) Sevda Kamil qızı

   

   

  İsrafilova İlahə Qismət qızı

   

   

  Kazımova Bəsti Saleh qızı

   

  Qafarova Maya Aydın qızı

   Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Quliyev Ramiz Əyyub oğlu

   Professor, Xalq artisti

  Məmmədova Həbibə Vaqif qızı

   Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Məmmədova Lalə Vüqar qızı

   

  Məmmədova Zümrüd Mövlud qızı

   Dosent, Xalq artisti

  Məmmədyarova Yeganə Nürəddin dızı

   

  Nəsirova Fidan İrza qızı

     

  Ramazanov Rüfət Kamal oğlu

   

  Rzayeva Mehbarə Almaz qızı

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru