• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Əsədullayev Arif

  Professor-məsləhətçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 1949-cu il

  Təhsil: 1970-1975-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq musiqisi kafedrasının kamança sinfi:
  solist, müşayiətçi, orkestr ifaçısı və müəllim

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1967-ci ildə ifaçılıqla bərabər pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olur. Belə ki, 5 il “8” və “19 saylı” uşaq musiqi məktəblərində, 25 il Asəf Zeynallı adına Bakı orta ixtisas musiqi texnikomunda, 1997-2016-ci ilə kimi “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında “Muğam” fənni üzrə dərs deyib. 2016-cı ildən Ü.Hacıbəyli adına BMA-da “Ənənəvi musiqi və müasir texnologiyalar” adlı kafedrada professor-məsləhətçi vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti:  Tədris ədəbiyyatı: Azərbaycan instrumental muğamlarını nota salıb. Tədris olunan fənnlər üzrə proqramların, elmi məqalələrin və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

  Nəşrlər