• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Xəbərlər

  17 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 17 iyun tarixində müəllim Dilarə Quliyeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Xorşünaslıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Mina Hacıyeva tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Psixologiya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Yeganə Tapdıqova və Azər Mustafayev tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə magistratura şöbəsinin “Musiqi texnologiyaları” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Bəstəkarlıq və kompyuter aranjimanının əsasları” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Leyla Zöhrabova və Mehriban Əhmədova, Fəxriyyə Səfərəliyeva tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə “Nəfəs və zərb alətləri” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları və yaradıcılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Pərviz Quliyev və Alyona İnyakina tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Lalə Mehdiyeva və Elmira Pənahova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqişünaslıq” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Harmoniya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova və Xurşud Abdullayevanın iştirakı ilə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə magistratura şöbəsinin “Fortepiano, orqan, klavesin” kafedrasının I və III kurs tələbələrinin “Orqan ifaçılığı”, eyni zamanda qiyabi I kurs tələbənin “Klavesin” ixtisasından imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Könül Nəsirova və Aytac Rəhimova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Xor dirijorluğu” ixtisasının II kurs tələbələrinin “Solfecio” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər K.Hüsevnova, G.Məmmədyarova, T.Bədirxanov, E.Musayeva, A.Zamanova, K.Sədirxanova, A.Aşumova, V.Məmmədova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının magistratura pilləsinin “Fortepiano” ixtisasının I kurs tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Nəfəs və zərb alətləri” ixtisası tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində müəllimlər Zəhra Qarayeva və Elnarə Məmmədova tərəfindən Azərbaycan və rus bölmələri üzrə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” ixtisası tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  16 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 16 iyun tarixində professor Gülbacı İmanovanın rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəlliyi” ixtisası tələbələrinin Xor dirijorluğu fənnindən imatahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində komissiya üzvü professor Könül Nəsirova, assistentlər professor Gülzar Mahmudova, professor Aytac Rəhimova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının İnstrumental ifaçılıq fakültəsinin “Simli alətlər”, “Nəfəs və zərb alətləri”, “Fortepiano” ixtisasları üzrə “Seçmə fənn” (“Musiqişünaslıq”) imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində Pərviz Quliyev və asistent-Turan Məmmədəliyeva tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində professor Nəzmiyyə Abbaszadə və professor Şəhla İbrahimova tərəfindən “Simli alətlər” kafedrasının “İfaçılıq” fakültəsinin II kurs tələbələrinin “Kvartet” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  12 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 12 iyun tarixində professor Tamilla Kəngərli tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının III kurs tələbələrinin “Pedaqogika” imtahanı keçiridi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində müəllim K.Sədirxanovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” ixtisasının qiyabi tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” fakültəsinin bakalavr pilləsi üzrə II kurs tələbəsi Rəşid Behbudovun ixtisas imtahanı uğurla keçmişdir.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində komissiya üzvləri-professor, Əməkdar artist Samirə Aşumova, professor, Əməkdar müəllim Tsiala Tsinamdqvarişvili, professor, Əməkdar müəllim Nəzakət Rimazi tərəfindən“Fortepiano” ixtisasının magistr I kurs tələbələri Ağayeva Mədinə və Atabala Manafzadənin imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində dosent Dilbər Məmmədova və assistent-dosent Elmira Pənahova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Bəstəkarlıq” ixtisasının I kurs magistr tələbələrinin “Musiqi forması” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində dosent Dilbər Məmmədova və asistent-dosent Elmira Pənahova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Xor dirijorluğu” kafedrasının magistr I kurs tələbələrinin “Müasir harmoniya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-i il 11 iyun tarixində dosent Dilbər Məmmədova və asissent-dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elmira Pənahova tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi müəllimliyi” kafedrasının II kurs tələbələrinin “Solfecio” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Aytac Rəhimova və assistent-dosent Aliyə Məmmədova tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi müəllimliyi” kafedrasının II kurs tələbələrinin Solfecio fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində professor, Əməkdar incəsənət xadimi Nəzmiyyə Abbaszadə və professor, Xalq artisti Şəhla İbrahimova tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasının Magistratura şöbəsinin I kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  10 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 10 iyun tarixində Pərviz Quliyev və asistent-dosent Aliyə Məmmədova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Musiqişünaslıq” ixtisasının qiyabi tələbələrinin “Polifoniya” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  10 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 10 iyun tarixində professor, Əməkdar müəllim Səadət Seyidova və assistent-Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru  Alyona İnyakina tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi müəllimliyi” kafedrasının tələbələrinin “Solfecio” fənnindən imtahanı müvəffəqiyyətlə keçirildi.

  Ardını oxu...

  11 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 11 iyun tarixində professor Aytac Rəhimova və assistent-professor Həcər Babayeva tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Xor dirijorluğu” ixtisası tələbələrinin Solfecio fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  10 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 10 iyun tarixində müəllim Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nərgiz Hüseynova, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnarə Məmmədova, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Könül Nəsirova  tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının II kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənni üzrə “online” imtahanı müvəffəqiyyətlə keçirildi.

  Ardını oxu...

  09 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 9 iyun tarixində dosent Arzu Rzayeva, professor Leyla Məmmədəliyeva, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həqiqət Yusifova tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” və “Musiqi müəllimliyi” fakültəsinin  III kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq və metodika”, “Konsertmeystr sinfi və ansambl ifaçılığı” fənnindən “online” imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  Yeni proyekt

  26 fevral 2021-ci il

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası SABAH qrupları "İnstrumental ifaçılıq" ixtisasının II kurs tələbələri Abdinzadə Camalə və Ağazadə Əzizə İxtisas fortepiano kafedrasının professoru Rimazi Nəzakətin rəhbərliyi ilə "Xocalı soyqınmı" matəm gününə Samuel Barbərin "Pas de deux" əsərinin ifasını həsr etmişlər.

  Ardını oxu...