• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı

  Professor, sənətşünaslıq doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 02.12.1935.

  Təhsil: 1951-1955 - A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu; fərqlənmə diplomu.
  1955 – 1960 - Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası “Tarixi – nəzəriyyə”.
  1962 – 1965 - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun aspiranturası.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1960 – cı ildənÜ. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi – nəzəriyyəsi” kafedrasında professor (2009), sənətşünaslıq doktoru (2006), Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət xadimi” (2008).
  Bir sıra bakalavr, magistr və fəlsəfə doktorları dissertasiyalarının elmi rəhbəri.

  Elmi fəaliyyəti : 1968-cı ildən - Azərbaycan Bəstəkarlar ittifaqının üzvüdür.
  “Azərbaycan sovet mahnısı” mövzusunda sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi, Tiflisdə dissertasiya müdafiə etmişdir (1982).
  Dövrü mətbuatda məqalələri və bir sıra elmi məqalələri çap olunmuşdur.
  Bir sıra Beynəlxalq simpoziumlarda çıxışlar edib.
  Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri.
  İ.Əfəndiyeva Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın kafedra müdiri və dekan vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müvafiq komissiyanın sədridir.
  İxtisaslaşmış Müdafiə Şuranın üzvüdür.
  Elmi seminarın sədri və üzvü.
  Tələbə Elmi Cəmiyyətin sədri və elmi rəhbəri.
  Kitabları:
  1. Новое в азербайджанской песне (1958-1972) – Баку.1974
  2. Азербайджанская советская песня – Баку.1981
  3. Композитор Тельман Гаджиев– Баку.1983
  4. Джангир Джангиров (буклет) – Баку.1985
  5. Гордость азербайджанского народа – Baku 1996.
  6. Emin Sabitoğlu- Bakı.2014.
  7.Vasif Adıgözəlov. Баку. 1999.
  8.Axtarış yollarının bəhrəsi – Bakı. 2014
  9. Musiqi mədəniyyətimiz və müasirlik. Bakı 2016
  6. Tədris ədəbiyyatı :
  1.Sekvensiyalar (milli musiqi əsasında) metodik tövsiyyələr. Bakı, 2005
  2.Harmoniya fənnindən xor dirijorluq üçün dərslik- Əlyazma, Bakı ,2016-cı il
  3.Музыка для детей в творчестве Севды Ибрагимовой – Баку, 2003