• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  İxtisas fortepiano kafedrası. Tarix

  Azərbaycan  musiqi  mədəniyyəti  tarixində  fortepiano  ifaçılığı  sənəti  əldə  edilmiş  nailiyyətləri və artıq qazanılmış  nüfuzu  sayəsində  bu gün də layiqli mövqeyini  qorumağa  davam  edir.  Sorağı  Azərbaycanın  hüdudlarını  aşmış istedadlı  pianoçularımızın  konsert və pedaqoji fəaliyyəti,  milli  piano  ifaçılığı  məktəbinin  danılmaz  uğurlarını  bir  daha  isbatlayır.

     Məlumdur ki, fortepiano aləti ilk  olaraq, XIX əsrin axırları XX əsrin  əvvəllərində  Bakıda  keçirilən  musiqi  gecələrində  təmsil  olunmağa  başlamışdır.      XIX  əsrin  axırları fortepiano  alətində   həm  solo,  həm    ansambl ifaçılığının  fəal  surətdə  inkişafı ilə dəəlamətdardır. Bu  dövr  musiqi   tariximizə  Xədicə  xanım  Qayıbova,  Nəzirə  xanım  Şahmirzə,  Kişvər  xanım  Əliyeva  kimi  istedadlı  simaları  bəxş  etmişdir.  Qeyd  olunan  pianoçular   Qərb  musiqi  mədəniyyətinin  Azərbaycanda  fəal  təbliğatçıları  kimi tanınırdılar.

  Ardını oxu...

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random   

  Müəllimlər siyahısı

  Aşumova Samirə Rauf qızı 

  Kafedra müdiri, professor, Əməkdar artist, sənətşünaslıq namizədi

  Adıgözəlzadə Murad Zöhrab oğlu

  Professor, Xalq artisti

  Axundova Yeganə Əsgər qızı

  Professor, Xalq artisti, prorektor

  Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu

  Professor, SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, rektor

  Ələsgərov Arzu Süleyman oğlu

  Professor, Əməkdar artist

  Hacıbəyova Ülviyyə Vaqif qızı

  Professor, Əməkdar İncəsənət xadimi, Xalq artisti

  İsmayılova Gülnaz

  Professor, Xalq artisti

  Kəbirlinskaya Elnarə Ramiz qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar artist

  Quliyev Məmməd Həsən oğlu

  Professor, Əməkdar müəllim

  Quliyeva Nərminə Əhməd qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər namizədi, prorektor

  Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dekan

  Rüstəmova Afaq Adil qızı

  Professor, elmlər namizədi

   

  Rzayeva Laləxanım Seyidnağı qızı

  Professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Sinamdzqvarişvili Siala Vaxtanqovna

  Professor, Əməkdar müəllim

  Abdulla Züleyxa Rafiq qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hacıyeva Firəngiz Alim qızı

  Dosent

  Hüseynova Könül Qabil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Xindristanskiy Emil Arif oğlu

  Dosent

   

  Mirbabayeva Kəmalə Mirbağır qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   

  Mirzəyeva Gülnarə Nadir qızı

  Dosent

  Məmmədova Arzu Böyükağa qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Məmmədova Sevda Əhməd qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Salmanlı Nərgiz Qədir qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Axundova Könül Tofiq qızı

  Baş müəllim

  Həsənova Elnarə Kitabulla qızı

  Baş müəllim

  Kazımova Günel Namiq qızı

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Kərimova Zərif Hafiz qızı

  Baş müəllim

  Mansurova Nərgiz Nail qızı

  Baş müəllim

  Məmmədli Sevda Məhərrəm qızı

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

  Tabasaranskaya Nilufər Səlim qızı

  Baş müəllim

  Babazadə Sevda İsabala qızı

  Müəllim

  Əmirova Cəmilə Tahir qızı

  Müəllim-assistent