• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  Fortepiano, orqan və klavesin kafedrası. Tarix

  Ümumi fortepiano kafedrası 1952-ci ildə yaradılmışdır.(Ondan öncə ixtisas f-no kafedrasının tərkibində idi.)

  Təzə yaranan kafedraya rəhbərlik ixtisas kafedrasının baş müəllimi E.İ.Perevertayliya həvalə edilmişdir.(1952-1968 illər) Sonrakı illərdə kafedraya rəhbərlik etmişdilər: dosent İ.Q.Plyam (1968-1973 və 1991-1993-cü illər),professor əvəzi Z..Cəfərova (1973-1983 cü illər), dosent F.T.Quliyeva, (1983-1991 ci illər), sənətşünaslıq namizədi, A.P əməkdar müəllimi,professor M.X.Dilbazi(1993 cü ildən indiyə kimi).İlk öncə kafedranın tərkibi 10 nəfərdən ibarət idi.

  Ardını oxu...

   

  Müəllimlər siyahısı

  Rüstəmova Afaq Adil qızı

  Kafedra müdiri, Professor, elmlər namizədi

   

  Babayeva Rasimə Əhməd qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar müəllim

  Dadaşlı Nizami Əkbər oğlu

   Professor, Əməkdar müəllim

  Dilbazi Minirə Xulusi qızı

  Professor

  Məmmədova Leyla Bağır qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Musayeva Elmira Danil qızı

  Professor, əməkdar müəllim

   Yaqubova Tahirə Əhəd qızı

  Professor, əməkdar incəsənət xadimi

  Abbasova Nuridə Mərdan qızı

  Dosent

  Abutidze Nelli Nikolayevna

  Dosent, pedagoji elmlər nəmizədi

  Cavadova Tofiyə Tofiq qızı

  Dosent

  Əliyeva Dilşad Hacı qızı

  Dosent

  Xəlilova Aynur Xəlil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Kazımova Zülfiyə Əliməmməd qızı

  Dosent

  Maılova Adilə Hüseyin qızı

  Dosent

  Mustafayeva Yeganə Murquz qızı

  Dosent

   

  Sadıqova Gülyaz Əbülfəz qızı

  Dosent

  Atakişiyeva (Əliyeva) Lalə Rafiq qızı

  Baş müəllim

  Bağırova Aytən Süleyman qızı

  Baş müəllim

  Bəylərbəyova Səbinə Eldar qızı

  Baş müəllim

  Eyvazzadə Günel Akif qızı

  Baş müəllim

   

  Əliyeva Zemfira Mustafa qızı

  Baş müəllim

  Məmmədova Sədaqət Arif qızı

  Baş müəllim

  Qasımova Zəkiyyə Əlibəy qızı

  Baş müəllim

  Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

  Müəllim, Əməkdar artist

  Mirqasım (Rzayeva) Gülnar Rövşən qızı