• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İfaçılıq fakültəsi

  Nəfəs və zərb alətləri kafedrası. Tarix

   
  50-70-ci illər konservatoriyanın nəfəs və zərb alətləri kafedrasında çalışan müəllimlər, eyni zamanda bu təhsil ocağının ilk yetirmələri idi. Kafedrada 1951-ci ildən çalışan professor Ə.İsgəndərovun, dosentlər Q.Səmədzadənin (klarnet) və A.Əliyevin (trombon), 30 ildən artıq SSRİ Böyük Teatrının solistləri, Moskva Dövlət Konservatoriyasının professorları, Azərbaycanın əməkdar artistləri M.Zeynalovun (trombon) və M.Orucovun (qoboy) adlarını çəkmək olar.

  Kafedraya musiqişünas və valtornaçı professor S.Berolski rəhbərlik edirdi. Nəfəs alətləri kafedrasının 1939-cu ildəki he’yəti belə idi: İ.Konoplyov (fleyta), Q.Mədatov (fleyta), Çerni (zərb), Fyodoroviç (klarnet), A.P.Kolpinski (truba), Bulatov (trombon), Çernıx (faqot).

  Ardını oxu...

   

  Müəllimlər siyahısı

  Axundzadə Yusif Yevgeniyeviç

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu

  Professor, xalq artisti

  İmanov Yaşar Əbdülxaliq oğlu

  Professor, Xalq artisti

  Paşayev Əliheydər Paşa oğlu

  Professor

  Axundzadə Rüfət Yusif oğlu

  Dosent, Əməkdar incəsənət xadimi

  Cəfərova Lalə Tahir qızı

  Dosent

  Əhmədov Rafiq Mustafa oğlu

  Dosent, Əməkdar artist

  Hacıyev Əli Əliyusif oğlu

  Dosent, Əməkdar artist

  İmanov Fuad Yaşar oğlu

  Dosent, Əməkdar artist

  Kuznetsov Vladislav Aleksandroviç

  Dosent, Əməkdar artist

  Məmmədov Fikrət Qulamhüseyn oğlu

  Dosent, Əməkdar artist

  Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

  Dosent, xalq artisti

  Cahangirov Arif Qudrət oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Zeynallı Orxan Nicat oğlu

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hacıyev Ilqar Xəlil oğlu

  Müəllim, Əməkdar artist

  Məmmədov Anar Fizuli oğlu

  Müəllim