• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tarix-nəzəriyyə fakültəsi

  Bəstəkarlıq kafedrası. Tarix

  Azərbaycan musiqi təhsilinin təməlini qoyan Üzeyir Hacıbəyli yüksək səviyyəli kadrlar yetişdirmək üçün Azərbaycan konservatoriyasına böyük musiqiçiləri işləməyə cəlb etmişdir.

  Bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında onun rolu əvəzsizdir. Belə ki, Hacıbəyli ilə yanaşı çalışan Zeydman, E.Rudolf və başqa təcrübəli pedaqoqlar tərəfindən qoyulmuş möhkəm təməl bizim görkəmli korifeylərin Q.Qarayev, C.Hacıyev, Ə.Abbasov, S.Hacıbəyov, daha sonra A.Məlikov, X.Mirzəzadə, A.Əlizadə, F.Qarayev, A.Cəfərova, İ.Hacıbəyov, Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən inkişaf etdirilmişdir və bu günə qədər də istedadlı bəstəkarlar yetişdirilməkdədir. 

  Ardını oxu...   

  Müəllimlər siyahısı

  Əzimov Aydın Kərim oğlu

  Kafedra müdiri, Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Allahverdiyev Ceyhun Kərim oğlu

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Mirişli Nazim Ramiz oğlu

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

   Məmmədova Gülnarə Təvəkkül qızı

  Dosent

  Məmmədova Arzu Raiz qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru