• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tarix-nəzəriyyə fakültəsi

  Dirijorluq kafedrası. Tarix

  1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin nəzdində “Xor-dirijorluğu” şöbəsi açılmışdır. Şöbənin ilk müəllimi          Q.Qarayevin dəvəti ilə gəlmiş Moskva Dövlət Konservatoriyasının məzunu L.V.Frolova olmuşdur. O, 1951-57-ci və 1964-75-ci illər ərzində kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

  1953-cü ildə “Xor-dirijorluğu” şöbəsində istedadlı bəstəkar C.Cahangirov pedaqoji fəaliyyətə başlayır. C.Cahangirov uzun müddət xor kollektivləri ilə çalışıb. O, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının xor kollektivinə, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio xoruna rəhbərlik etmişdi. Onun bəstəkar kimi yaradıcılığı xor musiqisi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur.

  1954-cü ildə daha bir gənc pedaqoq “Xor-dirijorluğu” şöbəsində fəaliyyətə başlayır.  A.A.Yurlov (Moskva Dövlət Konservatoriyasının məzunu, professor A.Sveşnikovun sinfi) bir sıra dirijorlar yetişdirib və Respublikada xor musiqi sənətinin yüksək inkişafında böyük rol oynamışdı. Elə həmin ildə ADK-da “Xor-dirijorluğu” kafedrası yaranıb.

  Ardını oxu...   

  Müəllimlər siyahısı

  İmanova Gülbacı

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident Mükafatçısı

  Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

  Professor, Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Humay mükafatı laureatı, Şöhrət ordenli

  Cəfərov Cavanşir Xəlil oğlu

  Professor, Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident Mükafatçısı

  Məmmədova Leyla Mütalib qızı

  BMA-nın professoru, Sənətşünaslıq namizədi, Elmi katib, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar Müəllim

  Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

  Dosent, Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Əməkdar Artist, Humay mükafatı laureatı

  Qafulov Aqil Müzəffər oğlu

  Dosent, Həmkarlar İttifaqının sədri, Əməkdar müəllim, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar Müəllim

  Kuxmazova Yulizanna Şəfiyevna

  Dosent, Əməkdar artist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Əliyeva Rəna Ələkbər qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

  Dosent, Əməkdar artist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dirijorların Beynəlxalq müsabiqə laureatl

  Abdulzadə Cəmilə Səməd qızı

  Baş müəllim

  Barateliya Naala Raul qızı

  Baş müəllim, Əməkdar Artisti

  Məmmədova Nailə Baloğlan qızı

  Baş müəllim

  Məmmədova Vüsalə Alməmməd qızı

  Baş müəllim

  Qafulova Xatirə İbrahim qızı

  Baş müəllim

  Quliyeva Dilarə Səftər qızı

  Baş müəllim

  Babayev Dmitriy Konstantinoviç

  Baş müəllim

  Əsədova –Ələkbərova Aysel

  Müəllim