• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

  Professor, xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Humay mükafatı laureatı, Şöhrət ordenli

  Təhsil:     1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının piano fakültəsini bitirmişdir (Professor R. Atakişiyev sinfi). 1984-cü ildən 1989-cu ilə qədər o, St Petersburg Konservatoriyasında professor Ilya Musinin sinfində Opera və simfonik fakültəsində təhsil almışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti:    1989-ci ildən - Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin dirijoru, Üzeyir Hacıbəyov və Kamera Orkestrinin bədii rəhbəridir(1991-1992-ci illərdə).

  1991-ci ildən 1998-ci ilə kimi Yalçın Adıgözəlov Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin baş dirijoru, bədii rəhəbir vəzifəsində çalışmışdır.

  1993-cü ildə mükafatı "İlin» ən yaxşı dirijor (Humay) laureatı olmuşdur.

  1998-2000-ci ildə. Rusiya Televiziya - Dövlət Simfonik Radio Orkestrinin dirijorudur.

  2000-ci ildən - Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijorudur.

  Elmi fəaliyyəti:     Azərbaycanın Xalq Artisti, professor Yalçın Adıgözəlov Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deyir.

  Yalçın Adıgözəlov bir sıra ölkələrdə (ABŞ, Braziliya, Meksika, Cənubi Afrika, İtaliya, İngiltərə, İspaniya, Avstriya, Belçika, Rumıniya, Lüksemburq, Macarıstan, Türkiyə, Çin və Rusiya (Rusiya Milli Orkestri (RNO), Akademik Simfonik Orkestri ilə konsertlər həyata keçirir.