• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Kamera ansamblı kafedrasının müəllimləri


   Neymanova Kəmalə İlyas qızı

  Kafedra müdiri,  professor 

  Ardını oxu...


   Əhmədbəyova Fəridə Bəylər qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...


   Hacıyev Telman Muxtar oğlu

   Professoru, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru

  Ardını oxu...


   Sadıqzadə Maya Nəsir qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...


   Əhmədova Xavər Surxay qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...