• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının müəllimləri

  Nəsirova Könül Yasif qızı

  Kafedrası müdiri, BMA-nın professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Babayeva Həcər Teymur qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Dadaşova Elnara Rəhim-ağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Qızıl Qələm media mükafatı laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi (2007)

  Ardını oxu...

  Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Rəhimova Aytac Elxan qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Ardını oxu...

  Məmmədova (Hüseynova) Dilbər Məmməd qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2009).

  Ardını oxu...

  Pənahova Elmira Pənah qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2009).

  Ardını oxu...

  Rzayeva Mehparə Almas qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  İnyakina Alyona Sergeyevna

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Məmmədəliyeva Turan Vasim qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2008).

  Ardını oxu...