• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano, orqan və klavesin kafedrasının müəllimləri

  Babayeva Rasimə Əhməd qızı

  Əməkdar müəllim, Əməkdar incəsənət xadimi, professor

  Ardını oxu...

  Dadaşlı Nizami Əkbər oğlu

   Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Məmmədova Leyla Bağır qızı

   Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Musayeva Elmira Danil qızı

  Professor,  Əməkdar müəllimi 

  Ardını oxu...

  Yaqubova Tahirə Əhəd qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

   

  Ardını oxu...

  Abutidze Nelli Nikolayevna

  Dosent, Pedagoji elmlər nəmizədi

  Ardını oxu...

  Aşumova Afaq Fazil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Xəlilova Aynur Xəlil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

  Müəllim, Əməkdar artist

  Ardını oxu...