• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar kafedrasının müəllimləri


   Məmmədov Tariyel Aydın oğlu

  Kafedra müdiri, professor, sənətşünaslıq doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...


   Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı

  Professor, fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar İncsənət Xadimi

  Ardını oxu...


   Hacıyeva Mina Telman qızı

  Professor, fəlsəfə elmləri doktoru

  Ardını oxu...


   Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Ardını oxu...


   Əsədullayev Murtuza oğlu Arif

  Professor-məsləhətçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...


   Əhmədova Mehriban Fikrət qızı

  Kafedranın professoru,  Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...


   Zöhrabova Leyla Ramiz qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Nəşrlər