• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Solo oxuma və opera hazırlığı kafedrasının müəllimləri

  Qasımova Xuraman Əkrəm qızı

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Ardını oxu...

  Qasımova Fidan Əkrəm qızı

  Professor, SSRİ-nin Xalq artisti

  Ardını oxu...

  Məmmədova Rima Şahbaba qızı

  Dosent, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Seyidzadə-Şeyxova Natavan Şüa qızı

  Professor, xalq artisti

  Ardını oxu...

  Sadıqzadə İlahə Toğrul qızı

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Ardını oxu...

  Nəzərov İlham İslam oğlu

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, Prezident təqaüdçüsü

  Ardını oxu...


   Məlikova Nigar Akif qızı

  Konsertmeyster, Əməkdar artisti

  Ardını oxu...