• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar kafedrasının görkəmli xadimləri

  Bәdәlbәyli Әfrasiyab Bәdәl bәy oğlu

  (19.07.1907, Bakı— 6.01.1976, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, musiqişünas-tədqiqatçı, librettoçu, publisist. Azәrbaycanın xalq artisti (1960).

  Ardını oxu...

  Hacıbәyli Üzeyir Әbdülhüseyn oğlu

  (18.09.1885, Ağcabədi - 23.11.1948, Bakı)

  Bәstәkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә musiqi-ictimai xadim, professor. 

  Ardını oxu...

  Hüseynli Bayram Xəlil oğlu

  (22.03.1923, Gəncə - 1992, Bakı)

  Musiqişünas, sənətşünaslıq namizədi (1966), professor (1991). 

  Ardını oxu...

  Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlu 

   (16.04.1916, Gəncə - 01.08.1961, Bakı)

  Bəstəkar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi.

  Ardını oxu...

  İsazadә Ağa Әһmәd İsa oğlu

  (18.01.1928, Bakı - 2007, Bakı)

  Musiqişünas, Sәnәtşünaslıq doktoru (1989), professor. Azәrbaycanın әmәkdar elm xadimi (1991).

  Ardını oxu...

  İsmayılov Mәmmәdsaleһ Cәmil oğlu

  (1912, Şəki - 1993, Bakı)

  Musiqişünas alim, pedaqoq, sənətşünaslıq namizədi (1964), professor (1983). Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1972).

  Ardını oxu...

  Maqomayev Müslüm (Әbdülmüslüm) Mәһәmmәd oğlu

  (18.09.1885, Vladiqafqaz  - 28.07.1937, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, musiqi ictimai xadim. Azәrbaycanın әmәkdar incəsənət xadimi (1943).

  Ardını oxu...

  Məmmədov Nəriman Həbib oğlu

   (28.12.1927, Naxçıvan - 06.04.2015, Bakı)

  Bəstəkar, musiqişünas, professor. Naxçıvan MR Əməkdar incəsənət xadimi (1974)

  Ardını oxu...

  Mirişli Ramiz Aqil oğlu

   (6.05.1934, Naxçıvan - 17.04.2015, Bakı)

  Bəstəkar, kamança ifaçısı, pedaqoq, musiqi ictimai xadim, professor (1993). 

  Ardını oxu...

  Rüstәmov Sәid Әli oğlu

  (12.05.1907, İrəvan - 10.06.1983, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, tarzən, pedaqoq, professor (1973). Azәrbaycanın xalq artisti (1957), Stalin mükafatı laureatı (1951).

  Ardını oxu...

  Xanmәmmәdov Hacı Dadaş oğlu

  (15.06.1918, Dərbənd - 7.04.2005, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, pedaqoq. Azәrbaycanın xalq artisti (1988), әmәkdar incəsənət xadimi (1967), professor (1988)

  Ardını oxu...

  Zeynallı Asәf Zeynalabdin oğlu

   (5.04.1909, Dərbənd — 27.10.1932, Bakı)

  Bәstәkar

  Ardını oxu...