• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Solo oxuma və opera hazırlığı kafedrasının görkəmli xadimləri

  Bədirov Mürsəl Tağı oğlu

  (27.10.1931, Mahaçqala - 26.02.2003, Bakı)

  Müğənni, opera ifaçısı, pedaqoq, Azərbaycanın Əməkdar artisti (1964), Xalq artisti (1979), professor (1992).

  Ardını oxu...

  Kərimov Kamal Həmid oğlu

  (20.02.1925, Bakı - 03.02.1995, Bakı)

  Müğənni, pedaqoq, professor (1977). Azərbaycanın Əməkdar artisti.

  Ardını oxu...

  Lvoviç İda Aronovna

  imüğənni, pedaqoq, Azərbaycanın Əməkdar müəllimi.

  Ardını oxu...

  Bülbül - Məmmədov Murtuza Məşədi Rza oğlu

  (22.06.1897, Şuşa - 26.09.1961, Bakı)

  Müğənni, xanəndə, pedaqoq, xalq musiqisi tədqiqatçısı, musiqi ictimai xadim, professor (1940).

  Ardını oxu...

  Məmmədova Şövkət Həsən qızı

  (18.04.1897, Tibilisi - 08.06.1981, Bakı)

  Müğənni, pedaqoq, musiqi ictimai xadim, professor (1949). İlk professional Azərbaycanlı qadın ifaçı (lirik koloratur soprano).

  Ardını oxu...

  Quliyeva Elmira Bağır qızı

  (27.03.1928, Bakı - 26.11.2013, Bakı)

  - müğənni, pedaqoq, professor.

  Ardını oxu...