• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İxtisas fortepiano kafedrasının görkəmli xadimləri

  Abasquliyev Oqtay Hüseyn oğlu

  (01.01.1940, Bakı - 02.03.2016, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor. Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi (2008).

  Ardını oxu...

  Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu 

  (03.07.1940, Bakı - 24.05.2012, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor (1980). Azərbaycanın Xalq Artisti (1982).

  Ardını oxu...

  Atakişiyev Rauf İsrafil oğlu

  (15.06.1925, Göyçay - 03.02.1994, Bakı)

  Müğənni, opera ifaçısı, pianoçu, pedaqoq, professor (1972).

  Ardını oxu...

  Brenner Mayor Rafailoviç 

  (25.12.1906, Yekaterinslav - 1973, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor (1951). Azərbaycanın Xalq Artisti (1968).

  Ardını oxu...

  Mustafazadə Vaqif Əziz oğlu

  (16.03.1940, Bakı - 16.12.1979, Bakı)

  Pianoçu, bəstəkar, caz musiqi ifaçısı, bədii rəhbər. Azərbaycan əməkdar artisti (1979)

  Ardını oxu...

  Nəzirova Elmira Mirzərza qızı

  (30.11.1928, Bakı - 23.01.2014, İsrail).

  Pianoçu, bəstəkar, pedaqoq, professor (1971). Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1964).

  Ardını oxu...

  Quliyev Rafiq Teyyub oğlu 

  (05.12.1934, Bakı - 19.08.2007, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor. Azərbaycanın Əməkdar artisti (1989).

  Ardını oxu...

  Quliyeva Simuzər (Fəridə)  Ələkbər qızı

  (25.12.1925, Bakı - 05.2016, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor, sənətşünaslıq namizədi. Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi (1972).

  Ardını oxu...

  Sabayev Yuri Mixayloviç

  (20.10.1947, Bakı - 16.12.2007, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor (2005).  

  Ardını oxu...

  Şaroyev Georgi Georgiyeviç 

  (13.06.1890, Moskva - 23.05.1969, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor.

  Ardını oxu...

  Səfərəliyeva Kövkəb Kamil qızı 

  (03.01.1907, Bakı - 27.06.1985, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor, metodist, publisist, maarifçi vә tәşkilatçı

  Ardını oxu...

  Səfərova Elmira Yusif qızı 

  (16.09.1934, Bakı - 1997, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor.

  Ardını oxu...