• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Simli alətlər kafedrasının görkəmli xadimləri

  Abdullayeva Aida Həmdulla qızı

  (13.04.1922, Bakı - 11.04.2009, Bakı)

  Arfa ifaçısı, pedaqoq, professor (1985). Azərbaycanın Əməkdar artisti (1972).

  Ardını oxu...

  Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu

  (22.02.1924, Şuşa – 22.01.2000, Bakı)

  Bəstəkar, dirijor, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor (1976). Azərbaycanın Xalq artisti (1974).

  Ardını oxu...

  Əliyev Azad 

  (13.03.1928, Bakı -17.08.1994, Bakı)

  Violin ifaçısı, pedaqoq, professor. Azərbaycanın Əməkdar artisti (1959), Xalq artisti (1982).

  Ardını oxu...

  Əliyev Sabir Hüseyn oğlu

  (09.05.1928, Bakı - 26.10.1983, Bakı)

  Violonçel ifaçısı, pedaqoq, metodist, professor. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti (1959), Xalq artisti (1972).

  Ardını oxu...

  Hüseynov Fərhəng Rəhim oğlu

  (16.07.1949, Bakı - 2009, Bakı)

  Bəstəkar. Azərbaycanın Əməkdar artisti.

  Ardını oxu...

  Rzayev Azər Hüseyn oğlu

  (15.07.1930, Bakı - 14.12.2015, Bakı)

  Bəstəkar, violin ifaçısı, pedaqoq, professor (1977). Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi (1972), Xalq artisti (1990).

  Ardını oxu...