• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bəstəkarlıq kafedrasının görkəmli xadimləri

  Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu

  (23.03.1920, Şuşa - 8.02.1992, Bakı)

  Bəstəkar, musiqişünas, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor.

  Ardını oxu...

  Adıgözәlov Vasif Zülfüqar oğlu

  (28.07.1935, Bakı - 15.09.2006, Bakı)

  Bəstəkar, pianoçu, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor (1989).

  Ardını oxu...

  Axundova Şəfiqə Qulam qızı

  (21.01.1924, Şəki - 26.07.2013, Bakı)

  Bəstəkar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1973), Xalq artisti (1998).

  Ardını oxu...

  Əzizli Əziz Əkbər oğlu

  (30.09.1933, Bakı - 2005, Bakı)

  Bəstəkar, truba ifaçısı, dirijor, pedaqoq.

  Ardını oxu...

  Hacıbəyov İsmayil Soltan oğlu

  (02.09.1949, Bakı - 25.03.2006, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, professor. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. “Humay” Milli mükafatı laureatı.  

  Ardını oxu...

  Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu

  (8.05.1919, Şuşa — 19.09.1974, Bakı)

  Bәstәkar, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor.

  Ardını oxu...

  Hacıbәyov Zülfüqar Әbdülhüseyn oğlu

  (17.04.1884, Şuşa - 30.09.1950, Bakı)

  Bәstәkar, librettoçu, musiqi ictimai xadim. Azәrbaycanın әmәkdar incəsənət xadimi (1943).

  Ardını oxu...

  Hacıyev Rauf Soltan oğlu

  (15.05.1922, Bakı - 19.09.1995, Bakı)

  Bәstәkar, musiqi ictimai xadim. SSRİ-nin və Azərbaycanın Xalq artisti.

  Ardını oxu...

  Hacıyev Әhmәd Cövdәt İsmayıl oğlu

  (5.06.1917, Bakı - 18.01.2002, Bakı)

  Bәstәkar, pedaqoq, musiqi ictimai xadim, professor (1963).

  Ardını oxu...

  Hüseynzadə Ədılə Hacıağa qızı

  (28.04.1916, Bakı -2005, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1982).

  Ardını oxu...

  Kazımov Oqtay Məmməd oğlu

   (27.12.1932, Astara - 9.08.2010, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti.

  Ardını oxu...

  Mahmudov Emin Sabit oğlu - Emin Sabitoğlu

  (2.11.1937, Bakı - 18.11.2000, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, musiqi ictimai xadim, professor. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti. 

  Ardını oxu...