• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Səfərəliyeva Fəxriyyə Ayaz qızı

  Müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Şuşa şəh., 26.06.1986.

  Təhsil: 2002-2006 – A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunun fortepiano şöbəsi;
  2006-2010 – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi”.
  İxtisas: etnomusiqişünas (bakalavr)
  2010-2012 - Azərbaycan Milli Konservatoriyasında magistraturanı bitirmişdir.
  Hazırda Azərbaycan Milli Konsevatoriyasında doktorantdır. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, xalq artisti, professor Ramiz Zöhrabovun rəhbərliyi ilə “Kiçik həcmli muğamların tədqiqi (lad-məqam və melodik xüsusiyyətləri)” adlı dissertasiya üzərində çalışır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2012-ci ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir texnalogiyalar” kafedrasının müəllimi

  Elmi fəaliyyəti: Məqalələr çap etdirir və müxtəlif mövzulu konfranslarda çıxış edir.

  Nəşrlər