• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Zöhrabova Leyla Ramiz qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 02.03.1984cü il.
  Təhsil: 1991-2002 – Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin nəzəriyyə şöbəsi; fərqlənmə diplomu
  2002-2006 - Ü. Hacıbəyov adına ADK-nın tarix-nəzəriyyə fakültəsi. İxtisas: musiqişünas, fərqlənmə diplomu
  2006-2008 - AMK-nın tarix-nəzəriyyə fakültəsi. İxtisas: musiqişünas, lektor; Fərqlənmə diplomu
  2008-2010 – BMA-nın doktoranturası.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2006-cı ildən Heydər Əliyev adına müasir Təhsil Kompleksinin nəzdində fəaliyyət göstərən 39 saylı musiqi məktəbinin nəzəri fənlər üzrə müəllimi, 2008-ci ildən isə BMA-nın “Azərbaycan xalq musiqisinin tarix və nəzəriyyə”si kafedrasında müəllimi, 2011-ci ildən baş müəllimi, 2013-cü ildən BMA-nın dosenti, 2015 –ci ildən dosentidir.
  2014-cü ildən musiqişünasların diplom və buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir; 3 magistr dissertasiyasına, 3 buraxılış işlərinə rəhbərlik edib. 2012-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür.

  Elmi fəaliyyəti: “Azərbaycan xalq rəqslərinin melodik xüsusiyyətlərinin tədqiqi” adlı fəlsəfə doktorluq dissertasiyasını (elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor R.Zöhrabov) 2010-cu ildə müdafiə edib.
  Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda məqalələr çap etdirir; Ü.Hacıbəyli adına BMA-da və Bəstəkarlar İttifaqında müxtəlif mövzulu konfranslarda çıxış edir.

  Tədris ədəbiyyatı: “Azərbaycan xalq rəqslərinin lad-məqam xüsusiyyətləri” ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti. B., Mars-Print, 2012.
  “Faiq Sücəddinov” (brosür) “Şərq-Qərb” nəşriyyat evi, 2015.
  Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat (həmmüəlliflər: Tərlan Seyidov, Aytən İbrahimova)
  Tədris olunan fənnlər üzrə proqramlar.

  Nəşrlər