• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Violetta Beydulla qızı

  Dosent


  Doğum yeri və tarixi: Bakı şəh., 9.01.1939

  Təhsil: 1955- 1960 -Azərbaycan xarici dillər institutu

  Pedagoji fəaliyyəti: 1970-ci il - Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası -müəllim,1976-cı il -baş müəllim, 2009-cu il -dosent.

  Elmi əsərləri: a)Xarici dilin tədrisində söz üzərində aparılan iş
   Formalarına dair. -Təbriz Universitetinin nəşriyyatı-1992
  b) İngilis dilinin proqramı-2002
  d) Bakalavr-maqistrlar üçün indgilis dilinin proqramı – Bakı- 2011
  e) Bakalavr hazırlığı üçün “İngilis dili” proqramı-2012