• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Səfərova Xavər İbiş qızı

  Baş müəllim


  Doğum yeri və tarixi: Bakı şəh.,26 avqust 1939 il

  Təhsil: 1962-1967 -V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji institutun tarix-filoloji fakultəsi

  Pedagoji fəaliyyət: 1967 il-Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-Laborant
  1969- “Marksizm-Leninizm ”kafedrasında- baş laborant.
  1972-1981 – Sov.İKP tarixi fənnindən saat hesabı müəllim
  1981- müəllim
  1985- baş müəllim
  2001 – “Əmək veteranı”
  2011- “Tərəqqi ”medalı ilə təltif edilib
  Hal-hazırda “Humanitar fənnlər” kafedrasında baş müəllim

  Elmi fəaliyyəti
  “Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xarici ölkələrlə əlaqəsi”-материалы конференции «Проблемы развития музыкальной культуры стран Ближнего и Среднего Востока» Баку-1991, 29-30 октября, с.24-26
  “Azərbaycanda musiqi kadrlarının hazırlanması”- материалы конференции «Проблемы развития музыкальной культуры стран Ближнего и Среднего Востока» Баку -1991, 29-30 октября с.88-90
  Niyazi sənəti xarıcı ölkələrdə (Azərbaycan musiqisi tarixi və müasir dövr)Bakı-1994. C . 131-132
  “Azərbaycan tarixi” fənni üzrə proqram ( ümumi kurs).Bakı-2011 34 s. “Hüquq ədəbiyyətı” nəşriyyatı
  “Böyük ipək yolu və musiqi “ (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və incəsənət universiteti. Mədəniyyətlərarası dialoqda ənənəvi incəsənətin rolu.) ADMİU-nun 90- illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq
  elmi konfransın materialları, s.77-78 ADMİU-2012
  “Azərbaycan tarixi” fənni üzrə proqram (Xarici tələbələr üçün) Bakı-2016
  “Azərbaycan tarixi” fənni üzrə proqram (ümumi kurs ) Bakı-2016 (çapdadır).