• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Kərimbəyova Adilə Balabəy qızı

  Professor, tarix elmləri namizədi


  Doğum yeri və tarixi: 4 oktyabr 1939 il

  Təhsil: 1956-1961 –S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, tarix fakultəsi.

  Pedagoji fəaliyyəti: 1961-1964 Elmlər Akademiyasının Tarix institutu-kiçik elmi işçi.
  1964-1977- Elmlər Akademiyasının nəzdində Azərbaycan tarixi muzeyində kicik elmi işçi.
  1970-1975-Aspirantura
  1976- tarix elmləri namizədi
  1977 – Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “İçtimai elmlər” kafedrasının müəllimi
  1977-1980 – baş müəllim həmin kafedrada
  1980-2010 - dosent həmin kafedrada
  2010 - professor həmin kafedrada

  Elmi fəaliyyəti: Bir sıra elmi məqalələr,” Azərbaycan tarixi” fənninə aid bakalavrlar üçün metodiki-tədris vəsaitlər,”Azərbaycan tarixi" fənni üzrə proqram.