• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı 

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dekan

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsil:   1976-1980-ci illərdə A.Zeynallı ad. Musiqi Kollecində təhsil alıb. 1985-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını iki ixtisas: fortepiano (Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, professor Rafiq Quliyevin sinfi) və orqan (Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, professor Tahirə Yaqubovanın sinfi) üzrə Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:    1985-1994-cü illərdə Q.Qarayev ad. №8 saylı musiqi məktəbində çalışıb. İşlədiyi müddətdə N.Rimazi müvəffəqiyyətli pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Respublika metodik-tədris kabineti tərəfindən 5 Fəxri Fərman ilə təltif olunmuşdur. 1989-1992-ci illərdə о, məktəbin fortepiano şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.

  1992-ci ildən N.Rimazi Bakı Musiqi Akademiyasında «İxtisas fortepiano» kafedrasında çalışır: 1994-cü ilədək professor Rafiq Quliyevin assistenti vəzifəsində, 1994-cü ildən müəllim, 1998-ci ildən baş müəllim, 2003-cü ildən kafedranın dosenti, 2013-cü ildən – professorudur. 2008-ci ildə N.Rimazi Prezidentin sərəncamı ilə Əməkdar müəllim adına layiq görülüb. Tələbələrinin sırasına 7 Respublika və 8 beynəlxalq festival və müsabiqələr laureatları var.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:    1989-cu və 1990-cı illərdə Tallin şəhərində orqan ifaçılığına həsr olunmuş, görkəmli alman musiqiçiləri Hans Qebxard, Leo Kremer və məşhur ispan orqan ifaçısı Lui Qonsales Uriolun rəhbərliyi altında keçirilən Beynəlxalq seminarlarda iştirak etmişdir.

  1992-ci və 1997-ci illərdə İspaniyanın Daroka şəhərində təşkil olunmuş qədim musiqiyə həsr olunmuş festival və seminarların iştirakçısı olmuşdur.  II Республика müsabiqəsində II premiyaya,orqan ifaçılarının I Республика müsabiqəsində III yerə layiq görülmüşdür. 2013-cü ildə İtaliyada keçirilən Beynəlxalq müsabiqədə laureat adını qazanıb. Respublika və Beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Bir sıra Respublika müsabiqələrində münsiflər heyyətinin üzvü olub.

  BMA-nın dosenti Elnarə Kəbirlinskaya ilə birgə bir neçə beynəlxalq festivalların iştirakçısı olub. 2011-ci ildə o, “Vasif Adıgözəlovun fortepiano və orqan musiqisinin üslub xüsusyyətləri və təfsir məsələləri” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülüb. 2 metodik tövsiyyənin, 11 elmi məqalənin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir. 2016-cı ildən Fortepiano fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.