• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Səfərova Elmira Yusif qızı 

  (16.09.1934, Bakı - 1997, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor.

   
  1952-1956 -ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (professor M.R.Brennerin sinfi) təhsil almışdır. 1957-ci ildən təhsilini P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında (professorlar A.V.Şatskesa və Y.V.Fliyerin sinfi) davam etdirmişdir.

  Musiqi ifaçılarının I Zaqafqaziya musabiqəsində laureatı (1960) olmuşdur.

  1961-ci ildən Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “İxtisas fortepiano” kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Çalışdığı illər ərzində 60 məzun hazırlamışdır.

  1979-cu ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Respublikanın orta ixtisas musiqi məktəb müəllimləri üçün ixtisasartırma kurslarında metodiki işlər və muhazirələr keçirirdi. Bir sıra metodik vəsaitlərin, elmi məqalələrin müəllifidir.

  O, konsertlərdə həm solo ifaçı kimi, həm də ansambl ifaçısı kimi bir çox görkəmli musiqiçilərlə çıxış edirdi. Mütəmadi olaraq keçirdiyi tematik açıq sinif konsertləri (İ.S.Baxın, D.D.Şostakoviçin, R.Şumanın, N.K.Metnerin, L.V.Bethovenin əsərləri üzrə) böyük marağa səbəb olurdu.