• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu 

  (03.07.1940, Bakı - 24.05.2012, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor (1980). Azərbaycanın Xalq Artisti (1982).

   
  1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1962-1963-cü illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında stajorluq (professor Y.V.Flieranın sinfi) keçmişdir. R.Korsakov adına Leninqrad Konservatoriyasının aspiranturasında (professor P.A.Serebryakovun sinfi) təhsilini davam etdirib (1966-1970).

  1962-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildən ömrünün sonuna qədər Əskişəhər Anadolu Universitetinin Dövlət Konservatoriyasında kafedra müdiri vəzifəsində çalışıb.

  Z.Adıgözəlzadə Azərbaycanda və bir çox xarici ölkələrdə solo konsert fəaliyyəti göstərib, Azərbaycanın bir sıra bəstəkarlarının - F.Əmirovun, A.Məlikovun, A.Əlizadənin, S.İbrahimovanın, C.Hacıyevin əsərlərinin ilk ifaçısı olub. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət 2 plastinkanın müəllifidir.

  Bir sıra metodik işləri - “F.Əmirovun fortepiano miniatürləri”, “F.Əmirovun fortepiano əsərləri toplusunun metodik təhlili” və s., bir sıra məqalə və resenziyaları çap olunmuşdur.