• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Quliyeva Simuzər (Fəridə)  Ələkbər qızı

  (25.12.1925, Bakı - 05.2016, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, professor, sənətşünaslıq namizədi. Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi (1972).


  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 1942-1947-ci illərdə 2 ixtisas üzrə: fortepiano ifaçılığı (M.R.Brennerin sinfi), musiiqşünaslıq (N.S.Çumakovun sinfi) təhsil almışdır.

  1947-1950-ci illərdə Moskva Konservatoriyasının aspiranturasında (A.B.Qoldenveyzerin sinfi) təhsilini davam etdirib. 1952-ci ildə “S.Raxmaninovun fortepiano və orkestr üçün Birinci fis-moll konsertinin 2-ci redaksiyasının müqayisəli təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

  1952-cü ildən ömrünün sonunadək “İxtisas fortepiano” kafedrasında pedaqoji fəaliyyət göstərib, 1969-1996-cı illərdə kafedraya rəhbərlik etmişdir. Pianoçuların yeni nəsillərinin yetişməsində böyük əməyi olub.