• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Atakişiyev Rauf İsrafil oğlu

  (15.06.1925, Göyçay - 03.02.1994, Bakı)

  Müğənni, opera ifaçısı, pianoçu, pedaqoq, professor (1972).


   Azərbaycanın Xalq artisti (1967), “Xalqlar Dostluğu” Ordeni (1980) və medallarla təltif olunmuşdur.

  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb (1941-1946).

  1946-cı ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasına qəbul olunur, fortepiano ixtisası üzrə (K.N.İqumnovun sinfi), vokal ixtisası üzrə isə A.V.Nejdanovanın sinfi) dərs alır. 1949-1952-ci illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspirantura pilləsində təhsil alıb.
  1953-cü ildən Azərbaycan Dövlət Konsevatoriyasında pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib. 1969-cu ildən “İxtisas fortepiano” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

  1960-cı ildən Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. R.Atakişiyev bir çox Beynəlxalq müsabiqələrin münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur.