• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Səfərəlibəyova Rəna İsmət qızı  

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:   1957-ci ildə Bakı şəhəri.

  Təhsil: 1973 –1977 A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunun nəzəriyyə şöbəsi;

  1977-1982 – Ü.Hacıbəyov adına ADK-nın (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) tarix –nəzəriyyə fakultəsi. İxtisası: müəllim, musiqişünas, mühazirəçi; fərqlənmə diplomu;

  Pedoqoji fəaliyyəti: 1983-cü ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyov adına ADK –nın (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) “Musiqi tarixi” kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosentidir. Musiqişünasların diplom və buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir; 1977-2011-cü illərdə 3, 8, 21 saylı musiqi məktəblərində müəllim işləyib.

  Elmi fəaliyyəti:Müasir musiqi mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi musiqili televiziyanın problem və perspektivləri” adlı sənətşünaslıq dissertasiyasını  (elmi rəhbər: Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, professor E. Abasova) 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müdafiə edib.

  2007-ci ildən “Musiqi sənəti və musiqişünaslıqın hermenevtik əsasları” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

  Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda  məqalələr çap etdirir; Respublika və Beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır.

  R.Səfərəlibəyova “Musiqi sənətində və musiqişünaslıqda hermenevtik təfsirin prinsipləri” . (Б.,  Elm və təhsil, 2014. 392с.) monoqrafiyanın müəllifidir.

  Tədris ədəbiyyatı: Musiqi tənqidində subyektivlik faktorunun şərhi. (metodik vəsait) Bakı, 2003. 19с.

  Tədris olunan fənnlər üzrə bir sıra proqramlar.