• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Cəfərova Natavan Əyyub qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 01.06.1972.

  Təhsil:   1978-1985-ci illərdə 12 saylı 7 illik  musiqi məktəbinin fortepiano sinfində oxumuş ,1989-cu ildə 46 saylı orta məktəbi, 1995-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsini bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1995-2000-ci illərdə 136 saylı orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi, 2000-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Heydər Əliyev muzeyinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

  2003-2004 cü ildən “Təfəkkür” Universitetində dillər kafedrasında müəllim,

  2006-cı ildən Bakı Musiqi Akademiyasında çalışır, 2011-ci ildən “Musiqi tarixi” kafedrasında baş müəllimdir. Hal-hazırda dosent vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti: 2006-cı ildən “İctimai fənlər” kafedrasının dissertantı olub. 2011-ci ildən 2015-ci ilə qədər “Musiqi tarixi” kafedrasının doktorantura və dissertantura şöbəsində təhsil almışdır. Elmi işinin adı “Vokal sənətində nitq və səhnə mədəniyyəti probleməri haqqında” adlanır. Müxtəlif toplularda, yerli və xarici mətbuatda məqalələr çap etdirir. 2019-cu ildə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

  Tədris ədəbiyyatı:  

   1.Dünya dinləri və sosial – etnik problemləri / Metodik vəsait/ ADNA-nın mətbəsi, bakı, 2007 / 50 s.

  2. “Diyarşünaslıq” üzrə fənn proqramı/ Proqram/ ADNA-nın mətbəsi, Bakı, 2008/-33 s.

  3. Rus dili /Dərs vəsaiti/ “Nurlan”, Bakı, 2009/-235 s./ A.A. Bayramova

  4. Dünyəvi dinlər /Kitab/ “Azərnəşr”, bakı, 2009/-157 s.

  5. “Nitq mədəniyyəti” üzrə fənn proqramı /Proqram/ ADNA-nın mətbəsi, Bakı, 2010/-51 s.

  6. Arxiv-biblioqrafiya təcrübəsi fənni üzrə proqram, Bakı, 2016/-14 s.

  7. Arxiv-biblioqrafiya təcrübəsi. Dərslik. Bakı-2016 /-159 s.

  8. Vokal sənətində nitq və səhnə mədəniyyəti – 2017/ -223 s.

  Müxtəlif  toplularda yerli və xarici mətbuatda  məqalələr çap etdirir.

      Mob:  (050) 602 29 08

      Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.