• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Kuznetsov Vladislav Aleksandroviç

  Dosent, Əməkdar artist

  Kuznetsov Vladislav Aleksandroviç 1972-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

  1990-cı ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbayjan Dövlət Konservatoriyasına trombon sinfi üzrə daxil olmuşdur.

  1988-1999-cu ilə qədər Dövlət Nəfəs orkestrinin artisti işləmişdir.

  1989-1996-cı illərdə Azərbayjan Dövlət Opera və Balet teatrının simfonik orkestrində çalışmışdır.

  1992-ci ildə keçirilən görkəmli bəstəkar F.Əmirov adına müsabiqənin lauretı olmuşdur (I yer), 1994-cü ildə də eyni adlı müsabiqədə laureat adını qazanmışdır (II yer).

  1995-ci ildə BMA-ın bakalavr pilləsini bitirmişdir.

  1996-cı ildən o, «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasında və 21 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim kimi çalışmağa başlamışdır. 2001-ci ildən «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasının baş müəllimi, daha sonralar dosent vəzifəsinə keçmişdir.