• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Axundzadə Rüfət Yusif oğlu

  Dosent, Əməkdar İncəsənət xadimi


  Axundzadə Rüfət Yusif oğlu 1981-ci il Bakı şəhərində anadan olub.

  1998-ci ildə İncəsənət Gimnaziyasının truba sinfini bitirdikdən sonra Ü.Hacıbəyli adına BakıMusiqi Akademiyasına daxil olub.

  2002-ci ildəÜ.Hacıbəyli adına BMA-nı truba ixtisasıüzrə bitirib (professor Ağarəsul Rəsulovun sinfi). Həmin ildə magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2004-cü ildə Fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

  2008-ci ildən BMA-nın “Nəfəs və zərb alətləri” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb.

  2011-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın baş müəllimi, 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb.


  2015-ci ildən “Nəfəs və zərb alətləri” kafedrasına dosent vəzifəsinə təyin olunub.