• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Seyidov Anar Uran oğlu

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 19.03.1993

  Təhsil:  1999-2010-ci illərdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alıb. 2011-2015-ci illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasını n skripka ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 2015-2017-ci illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında aspirantura şöbəsində (professor E.Qraçın sinfi) təhsilini davam etdirmişdir.                

  İfaçılıq fəaliyyəti:  Yeniyetməlik yaşlarından çoxsaylı respublika, beynəlxalq konkurs və festivalların qalibi və laureatı olmuş, 2007-ci ildə Bolqarıstanda keçirilmiş XII Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsinin I dərəcəli medalı ilə təltif olunmuş, 2009-cu ildə Belarusiyada keçirilən Yuri Başmentin IV Beynəlxalq musiqi festivalının fəxri diplomuna, 2013-cü ildə musiqi festivalında mükəmməl çıxışına görə “Rusiyanın Dünya Fondu” diplomuna, 2014-cü ildə Beynəlxalq festivalda Vilnüs şəhərində solo çıxışına görə diploma layiq görülmüşdür.

  2008-ci ildə adı “Gənc İstedadların Qızıl kitabı”na daxil edilmiş və Prezident təqaüdü mükafatına layiq görülmüşdür.       

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2018-ci ildən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Şövkət Məmmədova adına Opera studiyasında Təcrübə və konsert fəaliyyəti şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.