• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızı

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Naxçıvan şəhəri. 19.07.1945

  Təhsil: 1952-1963 Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1963-68 Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 1970-73-cü illərdə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasını bitirib.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1968-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Simli alətlər kafedrasının müəllimi, 1989-cu ildən kafedranın professoru, 1990-1999-cu illərdə “Simli alətlər” kafedrasının müdiri, 1999-cu ildən hal-hazıradək “İfaçılıq” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır. 2008-ci ildə Respublikanın Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
  N.Abbaszadənin 1 tələbəsi Prezident təqaüdçüsü, 3 tələbəsi Rusiyanın “Новые имена” fondunun stipendiantı və çoxsaylı yetirmələri Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı adına layiq görülüblər. Dəfələrlə Azərbaycanda keçirilən Respublika və beynəlxalq müsabiqələrin münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur.

  Elmi fəaliyyəti: N.Abbaszadə ilk azərbaycanlı qadın violonçel ifaçısıdır. O, 1965-ci ildə yaranmış ilk “Qadınlar kvartetinin” üzvü olmuş, kollektiv Azərbaycan bəstəkarlarının kamera musiqisini SSRİ məkanında layiqincə təbliğ etmişdir.
  N.Abbaszadə ilk dəfə Azərbaycan dilində yazılmış violonçel ifaçılığı və metodikasına aid dərsliklərin müəllifidir. Q.Qarayev, X.Mirzəzadə, A.Rzayev və T.Bakıxanovun simli kvartetlərinin ifaçılıq təfsirinə dair metodik tövsiyələr yazmışdır. N.Abbaszadə Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi-Şurasının üzvüdür, Fakultə Elmi-Şurasının sədridir.

  17 sentyabr 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.