• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əhədzadə Məleykə Böyükağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 05.09.1965

  Təhsil: 1980-84-cü A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumu, 1984-1989-cu Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 2005-2008-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Xor dirijorluq” kafedrasında ikinci təhsil almışdır.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1997-ci ildən “Simli alətlər” kafedrasında çalışıb, hal-hazırda kafedrada dosent vəzifəsində işləyir. 2012-ci ildə Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Onun tələbələri respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatıdır.

  Elmi fəaliyyəti: M.Əhədzadə ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı bir sıra metodik vəsait və dərsliklərin müəllifidir. 2015-16-cı illərdə Rusiya, Polşa, Çexiyada keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin münsiflər heyətinin üzvü olmuş və Diplomlarla təltif olunmuşdur.