• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyeva Hökümə Natiq qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 1972-ci il.

  Təhsil: 1978-89-cu  Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1989-1994-cü Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və “Simli alətlər” kafedrasında assistent-stajlıq şöbəsində təhsil alıb.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2004-cü ildə Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərancamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib. 2012 –ci ildə professor elmi adını almışdır.  2016-cı ildə Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür. İki tələbəsi Prezident stipendiantı, bir sıra tələbələri Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdır. 1994-cü ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 2001-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında çalışır. Hal-hazırda professor vəzifəsini tutur.

  Elmi fəaliyyəti: H.Əliyeva 6 monoqrafiya, 4 metodik vəsait, 50–dən çox məqalə, tezislərin müəllifidir. Hal-hazırda doktorantlara rəhbərlik edir.