• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Axundov Bəxtiyar Ağayar oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 20.03.1964.

  Təhsil: 1971-82-ci Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1982-89-cu Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 1996-98-ci illərdə Ü.Hacıbəyli Bakı Musiqi Akademiyasının assistent-stajlıq şöbəsini bitirib.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1993-98-ci illərdə Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestrinin, 1998-ci ildən Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orksetrinin artisti, hal-hazırda orkestrin viola qrupunun konsertmeysteri vəzifəsində çalışır. 1998-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasında viola ixtisası üzrə müəllim vəzifəsində işləyir. 2010-cu ildə Respublikanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.

  Elmi fəaliyyəti: İfaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı viola aləti üçün bir sıra metodik və dərs vəsaitlərin müəllifidir.