• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qasımova Fidan Əkrəm qızı

  Professor, SSRİ-nin Xalq artisti

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri. 17.06.1947

  Təhsil: Bülbül adına musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuş,eyni vaxtda iki ixtisas-skripka və vokal üzrə təhsil almışdır. 1974-cü ildə Moskva Konservatoriyasının aspiranturasını bitirib.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1974-cü ildə Moskva Konservatoriyasının aspiranturasını bitirdikdən sonra Bakıya qayıtmış Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olmuş,həmçinin Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə başlamışdır. Onun bir çox tələbələri beynəlxalq müsabiqələrdə iştiraklar etmiş,diplom və laureatlara layiq görülmüşlər. Azərbaycanın (1983), SSRİ-nin(1988) Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı (1984). 1992-ci ildən Türkiyənin İstanbul Dövlət Konservatoriyasının professorudu. Ulu ÖndərHeydər Əliyev tərəfindən“Şöhrət” (1997) ordeninə, cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə isə “Şərəf” ordeninə (2010) layiq görülüb. 1990-cı ildən Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur.

  Elmi fəaliyyəti: 1973-cü ildə İsveçrənin paytaxtı Cenevrədə keçirilmiş vokalistlərin beynəlxalq müsabiqəsinin finalında C.Puççininin “Bohema” operasından oxuduğu Miminin ariyasının mükəmməl ifasına görə gümüş medala layiq görmüşdü.

  1975-ci ildə Niderlandda keçirilən beynəlxalq müsabiqənin iştirakçısı olub, 1977-ci ildəİtaliyada musiqiçilərin C.Viotti adına müsabiqəsinin birinci mükafatına layiq görülüb. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı qadın müğənnidir.

  2008-ci ildə“Besame mucho”adlı albomu buraxılıb. Böyük sənətkarın adı “Dünyanın 100 qadını”kitabına salınıb.

  2016-cı ildə bu yüksək ada Azərbaycanın şöhrətli opera müğənnisi Fidan Qasımova layiq görülüb.